OM ORDSPRÅK


Ordspråkets historia

De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var redan gamla när sumeriska skrivare i historiens begynnelse präntade de första ordspråkssamlingarna på sina lertavlor. Den äldsta kända samlingen av ordspråk är ordspråksboken i Bibeln. Där läser du bland annat att Den som gräver en grop åt andra, han faller själv däri.Vad betyder ordet ordspråk?

Tittar vi i olika uppslagsverk kan vi läsa förklaringar som Stående uttryck för mer eller mindre schablonartat påstående eller Allmän mening bestående av en eller flera satser, som stämplats i folkmun.


Internationellt anpassade

ordspråk finns i hela världen men är ofta anpassade efter kultur och geografiska förhållanden. En fågel i handen är bättre än tio i skogen heter på Arabiska En gräshoppa i handen är bättre än tio som flyger. I Sverige ska man inte köpa en gris i säcken medans det i Kamerun är det handlar om en sköldpadda. Självklart förekommer kameler och elefanter oftare i afrikanska och indiska ordspråk medan man sällan finner is, snö och tö i dem.

ordspråk visar sig alltså vara internationella och vittnar om att alla människor, oavsett nationallitet och ras, tänker i samma banor. Många ordspråk har uppstått oberoende av varandra på olika platser men en stor del har även färdats över världen med olika "världserövrare" och utspridda folkslag så som greker, romare, korsriddare, spanjorer, fransmän, engelsmän och judar. Även handelsmän och missionärer har dragit sina strå till stacken.

Författarna av lagböcker och heliga skrifter som Bibeln och Koranen har införlivat ordspråk i sina skrifter och därifrån har de vandrat från land till land, från folk till folk och från generation till generation.Lätta att lägga på minnet

Ett karakteristiskt drag för ordspråk är att de är korta med enkla ord och lätta att lägga på minnet. De fastnar också lättare i minnet om de är rytmiskt uppbyggda antingen med slutrim som i Många bäckar små gör en stor å, eller med stavrim som i Lika barn, leka bäst.

En annan vanlig metod är att sätta samman två olika företeelser, som antingen är likvärdiga eller står i kontrast. Tex Sådan herre, sådan hund eller Långt hår, kort förstånd.Metaforiska ordspråk

En stor mängd är metaforiska ordspråk, dvs ordspråk som talar i bilder och liknelser. Ofta handlar de om människor och deras goda och dåliga egenskaper eller gärningar. Exempelvis Äpplet faller inte långt från trädet. Vissa forskare anser att denna form av ordspråk är den enda riktiga.Direkta

Ett annat slags ordspråk är det mer direkta som i regel ska uppfattas bokstavligen, tex När svalorna flyger högt blir det regn och Den som spar han har. Till denna grupp räknas även gamla rättesnören, som blivit till talesätt tex Den som kommer först till kvarnen får först mala och Land skall med lag byggas. Dessa ordspråk kan även vara av hälsofrämjande anvisningar som Ett äpple om dagen håller läkaren borta.Rättar sig efter sammanhanget

Förutom de bildliga ordspråken finns det en mängd och talesätt och liknelser som inte är i fast form som de förstnämnda, utan rättar sig efter sammanhanget tex Ge någon gråa hår och Bete sig som en tjur i en porslinsaffär.Ordstäv

Vidare har vi de skämtsamma ordstäven. Ofta följs dessa med: sade mannen, sade kärringen, sade bonden eller liknande. Tex Inte så illa, sade mannen, kastade en sten efter hunden och träffade svärmor.Citat och aforismer

Till sist kommer vi till citat och aforismer som även de tillhör släktet ordspråk. En aforism är enligt uppslagsboken en kortfattad och uttrycksfylld formulerad tanke som ofta handlar om livet och dess vedermödor. Ett känt exempel av den franske filosofen René Descartes lyder Jag tänker, alltså finns jag till.


/Tack Ole Kragh för bidrag till texten


 
 
START DITT ARKIV GRATIS BILDER Prenumerera   Om ordspråk
 Ambassadörer   Kontakta oss
 


Andra webbplatser

  Kanske har du blivit biten av ämnet ordspråk och vill fortsätta att botanisera på andra webbplatser. Gå då vidare till dessa och läs mer om ordspråkets värld:

Stor samling visdomsord

 

Stor ordspråkssamling - Pricken över livet

 

Citat av Oscar Wilde

 

 
Sök roliga ordspråk och kända citat Sökord:

 

Fler möjligheter att söka citat och ordspråk
Sökord:


Kategori:


Källa - skriv själv